Оны аваргууд

Оны аваргууд

2019 оны шилдэгүүд

2019 онд Баянжаргалан сум Улсын авараг малчин Эрдэнэ 3-р багийн малчнаар  Г.Лхагва-Очир, Аймгийн хошоо аврага малчнаар Жаргалант 1-р багийн малчин Г.Эрдэнэчулуун, аймгийн аврага малчнаар Жаргалант 1-р багийн малчин П.Ганбаатар, Улаан-Ухаа 2-р багийн малчин З.Болдбаяр, Самбуугийн нэрэмжит шагналаар Жаргалант 1-р багийн малчин Д.Батбаяр, Аймгийн алтан унаганы эзнээр Эрдэнэ 3-р багийн малчин М.Пүрэвдорж нар төрөн гарсан амжилт бүтээлээр дүүрэн байлаа. Сумын аврага малчнаар Жаргалант 1-р багийн малчин И.Баттүшиг, Улаан-Ухаа 2-р багийн малчин Э.Мөнгөнхуяг, Эрдэнэ 3-р багийн малчин Д.Батсуурь нар шалгарсан.

4 IMG_2013 IMG_2048 IMG_1991