Эрүүл гар, Эрүүл орчин

Эрүүл гар, Эрүүл орчин

12
0
SHARE

2\
Эрүүл гар эрүүл орчин аяны хүрээнд ЕБС, СӨБ-ийн хүүхдүүдэд хоод идэхийн өмнө гараа тогмол зөв угааж хэвших сургалт мэдээлийг хүргэсэн нийт 120 хүүхэд хамруулсан
ААН, албан байгууллагуудад гар угаах орчинг үнэлэж, гар угаах зөвлөмж наалт өгсөн.Нийт 4 байгууллага 2 цайны газар хамрагдсан.
Аянд Уламжлалт анагаах ухаан технологийн хүрээлэнгийн 5 эмч хамтран сургалт сурталчилгааг явуулсан нь санал туршлагаа хуваалцсан үйл явдал болсон.
1

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY