Цэцэрлэг

tsetserleg.gif

 • “Жаргалант” цэцэрлэг
 • Эрдэнэ багийн 1-р хороонд байршилтай
 • 50 хүүхдийн хүчин чадалтай, одоогоор 57 хүүхэд хүмүүжиж байна
 • 12 багш, ажиллагсадтай
 • 1988 онд баригдсан, 378,8м2 талбайтай, бетон суурьтай хавтгай дээвэртэй 2004 онд Тогтвортой амжиргаа төслөөр дээврийн засвар хийж нам даралтын зуух тавьсан. Барилгын капитал их засвар хийгдээгүй. Төв аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын 2011 оны 03 сарын 21-ний өдрийн 46/18/19-72 тоот дүгнэлттэй. Одоогоор дээвэр хууларч унаснаас ус гоожих, хана тааз цууралт өгсөн, хаалга, цонх, ханаар нэвт салхи сийгснээс дулаанаа алддаг, чийгтэйгээс мөөгөнцөр үүссэн, багтаамж муу, өрөө тасалгааны хүрэлцээгүй. Эдгээрээс шалтгаалан шинээр барилга барих шаарлагатай.
 • ТӨВ  АЙМГИЙН    БАЯНЖАРГАЛАН  СУМЫН

  ЖАРГАЛАН  ХҮҮХДИЙН  ЦЭЦЭРЛЭГИЙН

  ЭРХЭМ   ЗОРИЛГО


  Бага насны хүүхдийн бие бялдар , оюун ухаан , нийгэмшихүйг цогцоор нь хөгжүүлж асрах , хамгаалах, хүмүүжүүлэх , сургах үйлчилгээг тасралтгүй хүргэхэд оршино.

   

   

  • Гол зорилго:
   

  Багш нарын мэдлэг чадварыг хөгжүүлж , бага насны хүүхдийн хөгжлийг цогцоор нь хангахад чиглэсэн хүүхэд төвтэй хөгжүүлэх арга барилыг эрхэмлэж , хүнийг эрхэмлэн дээдэлсэн , улс орныхоо тогтвортой хөгжлийг хангахад өөрийн хувь нэмрээ бодитой оруулахуйц сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний шилдэг байгууллага болоход оршино.

   

                 “ХҮНИЙГ ДЭЭДЛЭН, ХӨГЖЛИЙГ ЭРХЭМЛЭЕ”

   

  Стратеги төлөвлөлтийн зорилго:

   
  • Боловсролын салбарын хөгжлийн бодлого , стратегид нийцүүлэн,төрийн болон төрийн бус байгууллага , гэр бүл, олон нийтийн дэмжлэг , оролцоо, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэн замаар СӨНХ-дэд боловсрол эзэмшүүлэх , сургуульд бэлтгэх таатай орчин бүрдүүлэхэд оршино.
   

  Хэрэгжүүлэх хугацаа :

   

  2017-2020 он

   

  Хамрах хүрээ:

   

  2-5 насны 110-145 н хүүхэд , 11-15н багш ажилчид, 300гаруй эцэг эх , асран хамгаалагчид, хот, орон нутгийн цэцэрлэгийн багш нар , түншлэгчид

   

  Үндсэн зорилтууд:

   
  1. Сургалт хүмүүжлийн ажлын чанарыг сайжруулах
  2. Сургалт хүмүүжлийн орчин бүрдүүлэх
  3. Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны тогтвортой хөгжил ,нийгмийн түншлэлийг хангах


 

Вэб холбоос