СЭМТ

emneleg.gif

Эмнэлэг

  • Эрүүл мэндийн төв
  • Эрдэнэ багийн 1-р хороонд байршилтай
  • 5 ортой
  • 1 эмч, 4 сувилагч нийт 21 ажиллагсадтай
  • 1979 онд ашиглалтанд орсон тоосгон хийцтэй, үйл ажиллагаа явуулах стандартын шаардлага хангасан зориулалтын барилга.

Тус сум Ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн төв байхгүй, 4 жижиг дэлгүүр, 2-р мухлаг, нийтийн хоолны цэг 1, үсчин 1, оёдлын 5 жижиг цех, нийтийн халуун усны 1 цэг салангид үйл ажиллагаа эрхэлж байна.

 

Эрүүл мэнд

 

Суманд улсын төсвийн 5 ортой 1 эмнэлэг, 1 эмийн сан үйл ажиллагаа явуулж, 1 их эмч, 10 эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүд ажиллаж байна.

 

 

 

 

 

 

Вэб холбоос