Засаг дарга нарыг батламжиллаа

Төв аймгийн Засаг дарга  Ж.Батжаргал Цээл, Сүмбэр, Баян, Баянжаргалан,

Баян-Өнжүүл сумдын Засаг дарга нарыг батламжиллаа

Вэб холбоос