• 86744603
  • tserennadmid_bayanjargalan@tov.gov.mn
ӨНӨӨДӨР ГЭР БҮЛИЙН ӨДӨР 
ӨНӨӨДӨР ГЭР БҮЛИЙН ӨДӨР                                           
Хүүхдийн эрхийн конвенцийн “Хүүхдийн дээд эрх ашгийг хангах” үндсэн зарчимд тулгуурлаж, хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43.3 дахь заалт “Хүүхэд хамгааллын бодлого”-ыг хэрэгжүүлж ажиллахыг уриалж байна.
Хүн бүр хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгч
 
“Гэр бүлдээ чанартай цаг гаргая”
2023-01-09 11:12:12