• 86744603
  • tserennadmid_bayanjargalan@tov.gov.mn
Сумын танилцуулга
ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЖАРГАЛАН СУМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Баянжаргалан сум нь аймгийн зүүн өмнөд оршдог бөгөөд баруун талаараа тус аймгийн Баян сумтай хойд талаараа Архуст, Баяндэлгэр сумтай, зүүн талаараа Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан, урд талаараа Говьсүмбэр аймагтай хиллэдэг. ...

2021-10-11 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..