• 86744603
  • tserennadmid_bayanjargalan@tov.gov.mn
АТГ-аас ирүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилт
Авилгын эсрэг хамтдаа таны эрх, таны оролцоо аяны хүрээнд хийсэн ажлын тайлан

...

2022-05-30 17:25:25

Дэлгэрэнгүй..
Авлигатай тэмцэх газар

...

2022-05-09 11:45:16

Дэлгэрэнгүй..
Авлигатай тэмцэх газар

...

2022-05-09 11:42:28

Дэлгэрэнгүй..