• 86744603
  • Tuvaimagbayanjargalan@gmail.com
Улаан-ухаа 2-р баг
Иргэдэд хүргэх мэдээлэл

Улаан-Ухаа 2-р багийн нутаг Уран борын зүүн урд ард гамшигаас хамгаалах хашааг орон нутгийн хөрөнгөөр хийж хэрэгжүүллээ. ...

2023-12-04 13:20:00

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН БОДЛОГО ШИЙДВЭРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРОЛЦОО СЭДЭВТ СУРГАЛТ, СЕМИНАР БОЛЛОО

...

2022-04-08 15:48:44

Дэлгэрэнгүй..
лаан-Ухаа 2-р багийн иргэдийн нийтийн хурал 2021 оны 09 сарын 16-нд сумын соёлын төвд 11 цагаас явагдах тул иргэд, малчид та бүхэн халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлан идэвхтэй оролцоно уу. Хуралдаанаар:

...

2021-09-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..