• 86744603
  • Tuvaimagbayanjargalan@gmail.com
Зорилго

Нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулан, төрийн үйлчилгээг нээлттэй ардчилсан , мэргэшсэн , ёс зүйтэй , шударга , ард иргэдийнхээ хүсэл , сонирхол , эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн, шуурхай , чанартай хүргэхэд оршино. 

2023-12-31 09:00:00