• 86744603
  • Tuvaimagbayanjargalan@gmail.com
Эрдэнэ 3-р баг
Эрдэнэ 3-р багийн "Алтан намар өдөрлөг нар хур тэгшрэн сайхан боллоо

Эрдэнэ 3-р багийн "Алтан намар өдөрлөг нар хур тэгшрэн сайхан боллоо. Тусалж дэмжиж оролцсон БИНХ-ын зөвлөл, Акума ХХК-ын Ж.Баттулга, Н.Мөнхбат, Аймгийн аварга малчин Б.Батчулуун, Сумын аварга малчин Т.Дашдондог...

2022-08-23 10:40:45

Дэлгэрэнгүй..
АЙМГИЙН БОДЛОГО ШИЙДВЭРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРОЛЦОО СЭДЭВТ СУРГАЛТ, СЕМИНАР БОЛЛОО

...

2022-04-08 15:49:53

Дэлгэрэнгүй..