• 86744603
  • Tuvaimagbayanjargalan@gmail.com
Багууд
Иргэдэд хүргэх мэдээлэл

Монгол улсын хууль, Засгийн газрын болон аймаг ,сум , багийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр , Төв аймгийн хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөг орон нутагт хэрэгжүүлэх талаар Багийн засаг дарга нарыг хамарса...

2023-11-29 14:00:00

Дэлгэрэнгүй..