• 86744603
  • Tuvaimagbayanjargalan@gmail.com
Иргэдэд хүргэх мэдээлэл

Жаргалант багийн Иргэдийн хурал 2024оны 4сарын 2-ны өдөр 12:00 цагт боллоо. ( 2024 оны 1-р хуралдаан)

Ирц : 104 иргэн

Хуралд дараах ажилуудыг зохион байгууллаа:

1. Сумын Засаг дарга Ө. Нямбаяр цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийсэн

2. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас Тогтоол шийдвэрийн эмхтгэл тараасан.

3. Эрүүл мэндийн төв "Архи Тамхины" талаар сургалт

4. Хууль Эрх зүйy мэргэжилтэн Б. Түвшинжаргал

" Гэр бүлийн хүчирхийлэлийн" талаар

5. Нийгмийн даатгалын байцаагч Х. Лхамаа

"Шинэ гарсан хуулийн" талаар танилцуулсан

6.Газрын даамал Ө. Алтангэрэл "цахим газрын хүсэлт" өгдөг болсон талаар мэдээлэл хийсэн.

7. Багийн Засаг Дарга Т. Цэрэнханд мэдээлэл хийсэн

8. Элэгний B, С шинжилгээ авч , Артерийн даралт үзсэн

нийт : 39хүн

9. "Эрдэнэ Майнинг үйлс" XXК-ний үйл ажиллагаа эхэлж байгаатай холбоотой мэдээлэл хийж , малчдад тусламж үзүүлсэн.

Багийн иргэдийн хуралд оролцсон малчин өрхүүд , иргэдэд баярлалаа.

2024-04-04 11:40:00