• 86744603
  • tserennadmid_bayanjargalan@tov.gov.mn
Хүний нөөц
ЗАРЛАЛ

...

2021-10-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Баянжаргалан сумын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны захиалга, албан тушаалын тавигдах шаардлага

...

2021-09-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төв аймгийн Баянжаргалан сумын төрийн байгууллагын удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тооны захиалгын нэгтгэл

...

2021-09-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..